TROD Kurslar English

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ESTRO'nun yürüttüğü "Marie Curie Legacy Campaign" projesini destekliyor


Avrupa Radyasyon Onkolojisi Derneği -ESTRO radyoterapinin kanser tedavisindeki önemine dikkat çekmek için radyasyon onkolojisi biliminin en önemli insanlardan Marie Skodolowska Curie‘nin 150.doğum yılı olan 2017’de “Marie Curie Legacy Campaign” isimli bir proje başlattı. Bu projenin amacı genel kamuoyu, sağlık yöneticileri, toplum temsilcileri ve hükümetler nezdinde radyasyon onkolojisinin tanınırlığının arttırılması ve radyoterapiye erişimin kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması. Bu proje kapsamında 2018’de ESTRO “Radiotherapy: Seizing the opportunity in cancer care” isimli bir doküman hazırladı. Radyoterapinin güncel durumunu, önemini, başarısını ve kanser tedavisindeki vazgeçilmezliğini özetleyen ve kısaca “white paper” olarak bilinen bu doküman Avrupa çapında sağlıkla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı. 
Türkiye’de de Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği – TROD ESTRO ile aynı amaçlar için çalışmaktadır. Radyoterapi ülkemizde de aynen Avrupa’da olduğu gibi olması gereken pozisyonda bulunmamaktadır, genel kamuoyunda tanınırlığı azdır ve yöneticiler düzeyinde hak ettiği öneme sahip değildir. Bu nedenlerle TROD “Marie Curie Legacy Campaign” projesini coşkuyla desteklemektedir.
ESTRO tarafından hazırlanan ve TROD tarafından da desteklenen “Radiotherapy: Seizing the opportunity in cancer care” başlıklı dokümanı ve hazırlanan kısa filmi dikkatinize sunuyoruz.

 

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
 
 

 

 

 

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.